polityka prywatności

Szanując prawa Klienta oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych sklep internetowy makimaki.pl zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy makimaki.pl (zwany dalej Sklepem), prowadzonym przez firmę: Plan C Chie Piskorska, z siedzibą: ul. Wiśniowa 7, 05-850 Ożarów Maz., NIP 1181635339, która jest Administratorem danych.

W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator stosuje zasady określone w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w  ustawie z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w Rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu pozyskania klientów/dostawców, obsługi posprzedażnej oferowanych towarów oraz przesłania spersonalizowanej informacji handlowej, a w szczególności w celu: założenia konta w sklepie internetowym, kontaktu osobistego, telefonicznego lub przez pocztę elektroniczną, przesłania zamówionych materiałów informacyjnych, reklamowych i ofert, realizacji zamówienia/umowy, realizacji zgłoszenia serwisowego lub reklamacyjnego, obsługi posprzedażnej, ewentualnego dochodzenia roszczeń oraz tworzenia raportów i analiz dotyczących funkcjonalności sklepu internetowego, a w tym statystyk oglądalności.

Niezależnie od powyższego, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez użytkownika sklepu internetowego, jego dane osobowe są przetwarzane w celu otrzymywania informacji handlowej, a w szczególności przesyłania na wskazany adres poczty elektronicznej zamówionego newslettera.

Dane te będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umów, a w tym świadczenia usług serwisowych (gwarancyjnych i pogwarancyjnych) oraz w czasie zachowania aktywności konta lub subskrypcji newslettera. Po tym czasie dane są przechowywane wyłącznie na potrzeby wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, dochodzenia roszczeń oraz statystycznych i archiwizacyjnych.

Administrator pozyskuje dane obejmujące m.in. : imię i nazwisko osoby fizycznej (w tym prowadzącej działalność gospodarczą) lub nazwę firmy, jej adres, NIP, imię i nazwisko osoby kontaktowej w firmie, e-mail i telefon, a w przypadku korzystania ze sklepu internetowego Administratora również adres IP urządzenia, z którego korzysta użytkownik.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z wybranych funkcjonalności sklepu internetowego oraz do przesyłania ofert, realizacji zamówień, umów, usług serwisowych itp.

Przekazanie lub innego rodzaju transfer pozyskanych danych osobowych, osobom lub firmom trzecim występuje jedynie wtedy, gdy dane te będą niezbędne do należytego wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji lub napraw w ramach gwarancji lub rękojmi czy przesłania katalogu tradycyjną pocztą. Dotyczy to w szczególności firm przewozowych, spedycyjnych, kurierskich, serwisowych oraz podmiotów pośredniczących w realizacji zamówienia i płatności.

Administrator danych oświadcza, że powierza przechowywanie i/lub przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w Polityce Prywatności, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora m.in. usługi hostingu i marketingu automatycznego (newsletter).

Sklep korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na Państwa w urządzeniu końcowym i zawierają informacje związane z korzystaniem przez Państwa ze Sklepu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu obsługi Sklepu i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu dodatkowych informacji, zbierania danych statystycznych, a podczas procesu zakupowego np. w celu zapamiętywania towarów dodanych do koszyka czy historii dokonanych przez Państwa zakupów.

Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa ze Sklepu i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując do tego opcje przeglądarki internetowej.

Oprócz plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach logów systemowych. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj systemu i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo do Sklepu.

Każdy, kogo dane osobowe są zbierane, może zażądać od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia danych osobowych.

Ponadto każdy, kogo dane osobowe są zbierane może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej: makimaki@makimaki.pl. Administrator wykonuje żądanie osoby, której dane są zbierane w okresie do 30 dni. Okres ten w uzasadnionych przypadkach może ulec wydłużeniu do 90 dni. Należy jednak mieć na uwadze, że usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych będzie miało wpływ na świadczone usługi i może skutkować niemożliwością ich wykonania. W szczególności nie ma ono zastosowania w przypadku zobowiązań, które zostały prawnie zawarte ze względu na wymogi prawne związane m.in. z dochodzeniem roszczeń.

W przypadku gdy Administrator danych występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną osobie, która wyraziła zgodę, przysługuje prawo do jej cofnięcia. W tym celu należy kliknąć na link powodujący cofnięcie zgody umieszczony w treści informacji handlowej lub wysłać mailową informację o cofnięciu zgody na adres poczty elektronicznej makimaki@makimaki.pl.

Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: makimaki@makimaki.pl.

Każdy, kogo dane osobowe zbiera Administrator, ma prawo złożyć zażalenie do właściwego organu nadzorczego, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczące narusza obowiązujące przepisy regulujące przetwarzanie danych osobowych:  ustawę o ochronie danych osobowych lub ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Administrator danych zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Wiadomości MakiMaki

Dołącz do odbiorców